ASUS ROG G56JK - 4-6 安裝硬碟

background image

4-6 安裝硬碟

當您的硬碟已不敷使用,或需

要更換更高容量的硬碟時,請參
考以下圖示自行拆裝。若您不清楚
硬碟規格,或不知如何拆裝,請向
原購買廠商詢問或洽詢本公司技術
支援部門。

移除硬碟

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

華碩筆記型電腦硬體使用手冊安裝硬碟

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

5