ASUS ROG G56JK - การเชื่อมต่อเครือข่าย

background image

การเชื่อมต่อเครือข่าย

เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายด้วยขั้วต่อ RJ-45

ที่ปลายแต่ละด้านไปยังพอร์ตโมเด็ม/เครือข่ายของโน้ต บุ๊คพีซี

และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังฮับ หรือสวิตช์ สำหรับความเร็ว 100 BASE-TX

/1000 BASE-T สายเคเบิลเครือข่ายของคุณต้องเป็นประเภท 5 หรือดีกว่า

(ไม่ใช่ประเภท 3) ที่มีระบบสายทวิสต์-แพร์

ถ้าคุณวางแผนที่จะรันอินเตอร์เฟซที่ 100/1000Mbps,

คุณต้องเชื่อมต่อไปยังฮับ 100 BASE-TX/1000 BASE-T (ไม่ใช่ฮับ BASE-

T4) สำหรับ 10Base-T ให้ใช้ระบบสายทวิสต์-แพร์ประเภท 3, 4 หรือ 5

โน้ต บุ๊คพีซีนี้สนับสนุนฟุลดูเพล็กซ์ 10/100 Mbps

แต่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อไปยังเน็ตเวิร์กสวิตช์ชิ่งฮับ ที่เปิดการทำงาน

“ดูเพล็กซ์” ค่ามาตรฐานของซอฟต์แวร์ก็คือใช้การตั้งค่าที่เร็วที่สุด

เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ไม่ ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆ

สนับสนุน 1000BASE-T (หรือกิกะบิต)

บนเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

สายเคเบิลทวิสต์-แพร์

สายเคเบิลที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตการ์ดไปยังโฮสต์ (โดยทั่ว

ไปจะเป็นฮับ หรือสวิตช์) เรียกว่าสายทวิสต์-แพร์ อีเธอร์เน็ต

(TPE) ปลายของขั้วต่อเรียกว่าขั้วต่อ RJ-45 ซึ่งไม่คอมแพทิเบิล

กับขั้วต่อโทรศัพท์ RJ-11 ถ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้า

ด้วยกันโดยไม่ใช้ฮับคั่นระหว่างกลาง คุณจำเป็นต้องครอสโอ

เวอร์สายเคเบิล LAN (รุ่นฟาสต์-อีเธอร์เน็ต) (รุ่นกิกะบิต สนับสนุน

ระบบออโต้ครอสโอเวอร์ ดังนั้นสายเคเบิลครอสโอเวอร์ LAN จึง

เป็นทางเลือก)

ตัวอย่างของโน้ตบุ๊คพีซีที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ฮับ

หรือสวิตช์สำหรับใช้กับคอนโทรลเลอร์ อีเธอร์เน็ตในตัว

เน็ตเวิร์กฮับ หรือสวิตช์

สายเคเบิลเน็ตเวิร์กที่มีขั้วต่อ RJ-45

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

9