ASUS ROG G56JK - UL säkerhetsanmärkningar

background image

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer

(telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett

telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning

som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och 105V rms,

och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 70).
När du använder modemet på Notebook PC ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för

brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten

av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare

eller i närheten av en simbassäng.

Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan

föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.

Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara)

och sekundära (återuppladdningsbara) lithiumbatterier för

användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller

metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan

bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som

är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk

energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel

kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld,

då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för

eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för

skada på personer beroende på eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra

apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld

eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar

eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller

auktoriserade återförsäljare.

background image

B-

Bruksanvisning bärbar dator