ASUS ROG G56JK - USB Punjač+

background image

USB Punjač+ pomaže da se napuni vaš USB uređaj koji je kompatibilan

sa specifikacijama za punjenje baterije Verzije (BC 1.1), bilo da je vaš

Notebook PC uključen ili isključen. Možete da odlučite i podesite prag

baterije da prestane punjenje prema vašim potrebama.

Sa adapterom

USB Punjač+ je uvek dostupan na određenom USB 3.0 portu, kada je

vaš Notebook PC povezan sa adapterom.

Bez adaptera

Da omogućite USB Punjač+
1. Kliknite na ikonicu za USB Charger+

u području za obaveštavanja i

odaberite podešavanja.

2. Kliknite na Omogući USB punjač

funkciju u režimu za bateriju.

3. U skladu sa vašim potrebama,

kliknite da omogućite brzo punjenje

kada je Notebook PC uključen ili

u režimu za spavanje/hibernaciju/

gašenje.

4. Pomerite klizač da podesite prag

napunjenosti baterije, da zaustavite

funkciju USB Punjača+.

• Notebook PC prestaje da puni vaš povezan USB uređaj

kada punjenje baterije padne ispod praga koji ste odredili.

• USB port koji podržava USB Punjač+ ne podržava funkciju za

buđenje USB uređaja.

• Ukoliko se vaš uređaj pregreje, počne da se dimi ili odašilja

abnormalne mirise, odmah uklonite uređaj.

background image

D