ASUS ROG G56JK - Gornja strana

background image

Gornja strana

Tastatura se razlikuje za svaku teritoriju.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

15

Mikrofon (ugrađeni)

Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video

konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio

snimke.

Kamera

Kamera

Ugrađena kamera omogućava snimanje snimaka ili video

zapisa. Može se koristiti sa video konferencijama i drugim

interaktivnim aplikacijama.

Indikator kamere (na izabranim modelima)

Indikator kamere pokazuje kada se ugrađena kamera

koristi.

Ekran

Funkcije ekrana su iste kao i na standardnom CRT monitoru.

Laptop PC koristi aktivnu matricu TFT LCD koja obezbeđuje

izuzetan prikaz, kao prikaz desktop monitora. Za razliku od

desktop CRT monitora, LCD panel ne proizvodi radijaciju ili

treperenje, tako da je prijatniji za oči. Koristite meku krpu

bez hemijskih tečnosti (upotrebite običnu vodu ukoliko je

neophodno) da obrišete ekran.

Instant tasteri

Instant tasteri omogućavaju vam da pokrenete često

korišćene aplikacije jednim pritiskom na taster. Detalji su

opisani u odeljku 3.

Glavni prekidač

Prekidač dozvoljava uključivanje i isključivanje laptop PC-

ja i vraćanje iz STD-a. Koristite ovaj prekidač jednom da

uključite i jednom da isključite laptop PC. Prekidač za struju

radi samo kada je panel za prikaz otvoren.

1

2

4

5

6

3

background image

16

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Tastatura

Tastatura

Tastatura sadrži tastere pune veličine sa opcijom za

ugodan pritisak (dubina do koje se tasteri mogu pritisnuti)

i odmorom za obe ruke. Windows funkcijski tasteri su

obezbeđeni kako bi se pojednostavilo kretanje u Windows

operativnom sistemu.

Touc�pad i tasteri

Touc�pad i tasteri

Touchpad sa svojim tasterima je uređaj za usmeravanje

koji obezbeđuje iste funkcije kao i desktop miš. Softverski

kontrolisana funkcija skrolovanja je dostupna nakon

podešavanja uključenog pomoćnog programa za touchpad

da omogući jednostavno kretanje kroz Windows ili internet.

Pokazatelji statusa (spreda)

Pokazatelji statusa (spreda)

Pokazatelji statusa predstavljaju razna stanja softvera/

hardvera. Pogledajte detalje o pokazateljima u odeljku 3.

7

8

9

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

17