ASUS ROG G56JK - FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF)

background image

FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio

frekvenciji (RF)

Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana

odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da

ukinu vaše pravo da koristite opremu. «Proizvođač izjavljuje da je

ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od 2.4GHz,

od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD.»

Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost

određenih za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost

sa FCC RF pravilima o izlaganju, molimo izbegavajte direktan

kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici moraju da prate posebna

operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF izlaganje.

Deklaracija o saglasnosti