ASUS ROG G56JK - Česti problemi i rešenja

background image

Česti problemi i rešenja

Hardverski problem – optički disk

Optički disk drajv nije u stanju da čita ili piše diskove.

1. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju i pokušajte ponovo.
2. Ukoliko ažuriranje BIOS-a ne pomogne, pokušajte da koristite

kvalitetnije diskove i pokušajte ponovo.

3. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

Nepoznati razlog – sistem nestabilan

Ne može se probuditi iz hibernacije.

1. Uklonite ažurirane (dodate) delove (RAM, HDD, WLAN, BT)

ukoliko ste ih kupili nakon kupovine.

2. Ukoliko to nije slučaj, pokušajte da vratite MS System Restore (MS

vraćanje sistema) na stariji datum.

3. Ukoliko problem i dalje postoji, pokušajte da vratite svoj sistem

koristeći particiju za vraćanje sistema ili DVD.

Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka na

drugoj lokaciji pre vraćanja.

4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

Hardverski problem – Tastatura/Brzi taster

Brzi taster (FN) je onemogućen.

A. Ponovo instalirajte “ATK0100” drajver sa CD-a sa drajverima ili ga

preuzmite sa ASUS internet prezentacije.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-11

Hardverski problem – Ugrađena kamera

Ugrađena kamera ne radi kako treba.

1. Proverite “Device Manager” (upravljanje uređajima) da bi videli

ima li problema.

2. Pokušajte da ponovo instalirate drajver za kameru da bi rešili

problem.

3. Ukoliko problem ne uspete da rešite, ažurirajte BIOS na

najnoviju verziju i pokušajte ponovo.

4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

Hardverski problem - Baterija

Održavanje baterije.

1. Registrujte laptop PC za jednogodišnju garanciju koristeći

sledeću internet prezentaciju:

�ttp://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NE uklanjajte bateriju dok koristite laptop PC sa adapterom

za naizmeničnu struju kako bi sprečili oštećenja koja može da

izazove iznenadan gubitak struje. ASUS baterija ima zaštitno

kolo da bi se sprečilo preterano punjenje tako da baterija neće
biti oštećena ukoliko ostane u laptop PC-ju.

Hardverski problem – Greška uključivanja/isključivanja

napajanja

Ne mogu da upalim laptop PC.
Dijagnostika:

1. Napajanje isključivo preko baterije? (D = 2, N = 4)
2. Možete da vidite BIOS (ASUS Logo)? (D = 3, N = A)
3. Možete da učitate OS? (D = B, N = A)
4. Svetleća dioda za napajanje adaptera uključena? (D = 5, N = C)
5. Napajanje isključivo preko adaptera? (D = 6, N = 4)
6. Možete da vidite BIOS (ASUS Logo)? (D = 7, N = 4)
7. Možete da učitate OS? (D = D, N = A)

background image

D-12

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Simptomi i rešenja:
A. Problem može biti u MB, HDD ili NB; posetite lokalni servisni

centar za pomoć.

B. Problem je izazvao operativni sistem, pokušajte da vratite svoj

sistem koristeći particiju za povraćaj sistema ili disk.

VAŽNO! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.

C. Adapterski problem, proverite povezanost kablova i u

suprotnom posetite lokalni servisni centar da bi dobili zamenu.

D. Problem sa baterijom; molimo proverite kontakte baterije i u

suprotnom posetite lokalni servisni centar radi popravke.

Hardverski problem – bežičnu karticu

Kako da proverim da li laptop PC ima bežičnu karticu?

A. Uđite u Control Panel (Kontrolni panel) > Device Manager

(Upravljanje uređajima). Videćete da li laptop PC ima WLAN

karticu pod stavkom “Network Adapter” (mrežni adapter).

Me�anički problem – ventilator / termalni

Zašto je ventilator za hlađenje uvek uključen a temperatura je

visoka?

1. Proverite da VENTILATOR radi kada je temperatura procesora

visoka i proverite da li postoji protok vazduha iz glavnog

ventilacionog otvora.

2. Ukoliko veći broj aplikacija radi (pogledajte liniju sa alatkama),

zatvorite ih da bi smanjili opterećenje sistema.

3. Problem mogu takođe da izazovu i neki virusi, upotrebite

antivirusni program da ih detektujete.

4. Ukoliko problem i dalje postoji, pokušajte da povratite svoj

sistem koristeći particiju za vraćanje sistema ili DVD.

VAŽNO! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-13

OPREZ! Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate

antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili

od virusa.

Softverski problem – ASUS komplet programa

Kada uključim laptop PC, pojavljuje se poruka “Open policy file error”

(greška fajla otvorene politike).

A. Reinstalirajte najnoviju verziju pomoćnog programa “Power4

Gear” da bi rešili svoj problem. Program je dostupan na ASUS

internet prezentaciji.

Nepoznati razlog – plavi ekran sa belim tekstom

Plavi ekran sa belim tekstom se pojavljuje nakon startovanja sistema.

1. Uklonite dodatnu memoriju. Ukoliko ste instalirali dodatnu

memoriju nakon kupovine, isključite laptop PC; uklonite

dodatnu memoriju i uključite laptop PC da bi videli da li je do

problema došlo usled nekompatibilne memorije.

2. Deinstalirajte softverske aplikacije. Ukoliko ste nedavno

instalirali softversku aplikaciju, ona možda nije kompatibilna sa

vašim sistemom. Pokušajte da ih deinstalirate u Windows Safe

Mode-u (bezbednom režimu Windows-a).

3. Proverite sistem da nema virusa.
4. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju sa WINFLASH u Windows

uku AFLASH u DOS režimu. Ovi pomoćni programi i BIOS fajlovi

mogu se preuzeti sa ASUS internet prezentacije.

UPOZORENJE! Obezbedite da vaš laptop PC ne izgubi napajanje

tokom BIOS flešing procesa.

background image

D-14

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

5. Ukoliko i dalje ne uspete da rešite problem, upotrebite proces

reinstalacije sistema da bi ponovo instalirali ceo sistem.

VAŽNO: Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.

OPREZ: Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate

antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili

od virusa.

Obavezno prvo instalirajte “Intel INF Update” (Intel INF

ažuriranje) i “ATKACPI” drajvere da bi hardverski uređaji mogli da

budu prepoznati.

6. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-15

Softverski problem - BIOS

Ažuriranje BIOS-a.

1. Molimo vas potvrdite tačan model laptop PC-ja i preuzmite

najnoviji BIOS fajl za vaš model sa ASUS internet prezentacije i

sačuvajte ga na svoj fleš disk drajv.

2. Povežite svoj fleš disk drajv za laptop PC i uključite laptop PC.
3. Upotrebite funkciju “Start Easy Flash” (jednostavni fleš) na

stranici Advanced (napredno) pomoćnog programa za BIOS

podešavanje. Pratite prikazana uputstva.

4. Pronađite najnoviji BIOS fajl i počnite da ažurirate BIOS.

5. Morate da “Restore Defaults” (vratite podrazumevana

podešavanja) na stranici Exit (izlaz) nakon ažuriranja

(treperenja) BIOS-a.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: N56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

D-16

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja