Корисничко упутство за ASUS ROG G56JK

background image

Uputstvo za korišćenje

laptop PC-ja

Februar 2012

SB6951

background image

2

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Sadržaj

Poglavlje 1: Upoznavanje sa laptop PC-jem

O ovom uputstvu za korišćenje .................................................................... 6
Beleške za ovo uputstvo .................................................................................. 6
Bezbednosne mere predostrožnosti ........................................................... 7
Pripremanje vašeg laptop PC-ja ..................................................................11

Poglavlje 2: Poznavanje delova

Gornja strana .....................................................................................................14
Dno ...................................................................................................................17
Desna strana ......................................................................................................19
Leva strana ..........................................................................................................21
Zadnja strana .....................................................................................................23
Prednja strana ....................................................................................................23
Povezivanje basa .............................................................................................24

Poglavlje 3: Početak rada

Sistem za napajanje .........................................................................................26

Korišćenje napajanja naizmenične struje ..............................................26
Korišćenje napajanja baterije .....................................................................28
Briga o bateriji ..................................................................................................29
Uključivanje laptop PC-ja.............................................................................30
Auto-testiranje uključivanja (POST) .........................................................30
Proveravanje napajanja baterije ...............................................................32
Punjenje baterije .............................................................................................33
Opcije napajanja .............................................................................................34
Režimi za štednju energije ..........................................................................36
Spavanje i hibernacija ...................................................................................36
Termalna kontrola napajanja......................................................................38

Posebne funkcije tastature ...........................................................................39

Obojeni brzi tasteri (na izabranim modelima) .....................................39
Microsoft Windows tasteri ...........................................................................42
Proširena tastatura (za izabrane modele) ..............................................42
Kontrolni tasteri za multimedije (na izabranim modelima) ............43

Prekidači i pokazatelji statusa ......................................................................44

Prekidači.............................................................................................................44

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

3

Pokazatelji statusa ..........................................................................................45

Korišćenje instant ključa ................................................................................47

Korišćenje instant ključa po prvi put .......................................................47

Poglavlje 4: Korišćenje laptop PC-ja

Uređaj za usmeravanje ...................................................................................52

Korišćenje dodirnetable ...............................................................................53
Primeri korišćenja ...........................................................................................54
Briga o dodirnoj tabli. ...................................................................................56
Automatsko isključivanje dodirne table ................................................57

Uređaji za skladištenje ....................................................................................58

Optički drajv (na izabranim modelima) ..................................................58
Čitač kartice fleš memorije ..........................................................................62
Hard disk ............................................................................................................63
Memorija (RAM) ..............................................................................................66

Konekcije .............................................................................................................67

Mrežna konekcija ............................................................................................67
Konekcija za Bežični LAN (za izabrane modele) ..................................69
Windows bežična mrežna konekcija .......................................................71
Bluetooth bežična konekcija (za izabrane modele) ..................................73

USB Punjač+ .......................................................................................................76

Dodatak

Opcioni dodaci ................................................................................................D-2

Opcione konekcije ...................................................................................... D-2

Operativni sistem i softver ..........................................................................D-3

Podešavanja sistemskog BIOS-a ............................................................. D-4
Česti problemi i rešenja ...........................................................................D-10

Popravljanje sistema vašeg laptop PC-ja ............................................D-16

korišćenjem particije za vraćanje sistema .......................................D-16
Korišćenje DVD-ja za vraćanje (za izabrane modele)....................D-17

Informacije o DVD-ROM drajvu ..............................................................D-19
Informacije o Blue-ray ROM drajvu(za izabrane modele) .............D-21
Saglasnost sa unutrašnjim modemom ...............................................D-22
Deklaracije i izjave o sigurnosti ..............................................................D-26

Izjava Federalne komisije za komunikacije ......................................D-26

background image

4

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) .D-27
Deklaracija o saglasnosti(R&TTE Direktiva 1999/5/EC) ................D-27
Upozorenje CE oznake .............................................................................D-28
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu ...........................................D-28
Bežični operativni kanal za različite domene ..................................D-29
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi .........................D-29
UL bezbednosna obaveštenja ..............................................................D-31
Zahtev za električnu bezbednost ........................................................D-32
Obaveštenja TV tjunera (za izabrane modele) ................................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Nordijsko litijumske opreznosti (za litijumske baterije) ...............D-33
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu .................................D-34
Informacije o bezbednosti lasera.........................................................D-34
Servisna etiketa upozorenja ..................................................................D-34
CDRH Regulative ........................................................................................D-34
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije ......................D-35
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) D-36
Ekološka etiketa Evropske unije ...........................................................D-38
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ..............................D-38
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj
zaštiti životne sredine .............................................................................D-39
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja .................................................D-39

Informacije o autorskim pravima ..........................................................D-40
Ograničenje odgovornosti .......................................................................D-41
Servis i podrška ............................................................................................D-41

background image

1

Poglavlje

1: