ASUS ROG G56JK - Izjava komisije za zvezne komunikacije

background image

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno

dvema pogojema:

Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo,

ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave

razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne

komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive

zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta

oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni

pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči

škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,

da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema

povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar

se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik

motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.

Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen

sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z omejitvami

žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega

sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje.

Za priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten

kabel. Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso

izrecno odobrene s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev,

lahko razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.

background image

Uporabniški priročnik za prenosni računalnik

D-

(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993,

Washington DC: Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in

administracijski register, Oddelek za tisk vlade ZDA.)