ASUS ROG G56JK - Voľby pre napájanie

background image

Voľby pre napájanie

Sieťovým vypínačom zapnete

(ON) a vypnete (OFF) notebook

alebo notebook prepnete do

režimu spánku alebo hybernácie.

Aktuálne funkcie sieťového

spínača dokážete prispôsobiť vo

Windows Control Panel (Ovládací

panel Windows). „Power Options

(Možnosti napájania).“
Ďalšie možnosti ako „Switch User (Prepnúť užívateľa), Restart

(Reštartovať), Sleep (Spánok), alebo Shut Down (Vypnúť),” získate

kliknutím hrotom šípky na ikonu zámku

Reštartovanie a opätovné zavedenie

Po vykonaní zmien v operačnom systéme vám bude prikázané

reštartovať systém. V rámci niektorých inštalačných procesov sa

zobrazia dialógové okná umožňujúce reštartovanie. Manuálne

reštartovanie systému vykonáte stlačením tlačidla Štart Windows.

Následne zvoľte Vypnúť a následne Reštartovať.

background image

Návod na obsluhu notebooku

35

Núdzové vypnutie

V prípade, ak nedokážete svoj operačný systém správne vypnúť

alebo reštartovať, existuje ďalší spôsob vypnutia notebooku:

Podržte sieťový vypínač
počas doby dlhšej ako 4

sekundy, alebo.

DÔLEŽITÉ! Núdzové vypnutie nepoužívajte počas zapisovania

údajov, v opačnom prípade dôjde k strate alebo k zničeniu

údajov.

background image

36

Návod na obsluhu notebooku

Spánok a hybernácia

Nastavenia týkajúce sa správy

napájania je možné nájsť vo

Windows > Control Panel

(Ovládací panel) > Power

Options (Možnosti napájania).

V systémových nastaveniach

dokážete zadefinovať

Sleep (Spánok)/Hibernate

(Hybernácia)” alebo “Shut Down

(Vypnutie)” pre prípad zatvorenie panelu displeja alebo stlačenie

sieťového tlačidla. “Sleep (Spánok)” a “Hibernate (Hybernácia)” šetrí

elektrickú energiu v prípade, ak sa notebook nepoužíva, a to vypnutím

určitých prvkov. Ak svoju prácu obnovíte, váš posledný stav (napríklad

dokument narolovaný do polovice alebo e-mail napísaný do polovice) sa

objaví tak, ako keby ste vôbec od práce neodišli. “Vypnutie (Shut down)

zatvorí všetky aplikácie a systém sa opýta, či si želáte uložiť neuloženú

prácu.