ASUS ROG G56JK - Starostlivosť o batériu

background image

Starostlivosť o batériu

Batéria notebooku, podobne ako všetky nabíjateľné batérie, má

obmedzený počet cyklov nabíjania. Praktická životnosť batérie bude

závisieť od teploty prostredia, vlhkosti a spôsobu, akým sa notebook

používa. Je ideálne, ak sa batéria používa v teplotnom rozmedzí od 5

°C do 35°C (od 41°F do 95°F). Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť,

že vnútorná teplota notebooku je vyššia, než je teplota okolia.

Akékoľvek teploty nad alebo pod týmto rozsahom skrátia životnosť

batérie. Avšak v každom prípade, ak dôjde k zníženiu životnosti

batérie, je potrebné zakúpiť novú batériu u autorizovaného predajcu

tohto notebooku. Pretože batérie majú aj svoju skladovú životnosť,

neodporúča sa kupovať batérie za účelom skladovania.

1

2

1

2

background image

30

Návod na obsluhu notebooku

DÔLEŽITÉ! Aby ste ochránili mechaniku pevného disku, vždy po

vypnutí vyčkajte do opätovného zapnutia notebooku aspoň 5

minút.

VÝSTRAHA! Notebook, ktorý je pripojený do elektrickej siete,

neprenášajte a ani ho nezakrývajte materiálmi (ako je napríklad

brašna), ktoré by mohli znížiť obeh vzduchu.

Po zapnutí napájania a pred začatím zavádzania operačného

softvéru bude panel displeja blikať. Ide o súčasť testovacieho

programu notebooku a nejde o problém displeja.