ASUS ROG G56JK - Samotestovanie pri zapnutí (POST)

background image

Samotestovanie pri zapnutí (POST)

Po zapnutí najprv notebook prejde sériou softvérom riadených

diagnostických testov nazývaných ‘samotestovanie pri zapnutí

(POST)‘. Softvér riadiaci POST je nainštalovaný ako trvalá súčasť

stavby notebooku. POST obsahuje záznam o hardvérovej

konfigurácii notebooku, ktorý sa používa na vykonanie

diagnostického testu systému. Tento záznam sa vytvára pomocou

programu pre nastavenie BIOS. Ak POST zistí rozdiel medzi

záznamom a existujúcim hardvérom, dôjde k zobrazeniu hlásenia

navádzajúceho k opraveniu konfliktu spustením programu pre

nastavenie BIOS. Vo väčšine prípadov by mal byť záznam pri

obdržaní notebooku správny. Po ukončení testu sa môže zobraziť

hlásenie “Žiadny operačný systém nebol nájdený”, a to v prípade,

ak bol pevný disk predbežne zaťažovaný bez operačného systému.

Toto hlásenie znamená, že pevný disk bol zistený správne a je

pripravený na inštaláciu nového operačného systému.

background image

Návod na obsluhu notebooku

31

DÔLEŽITÉ! Ak sa výstražné hlásenia aj naďalej zobrazujú počas

zavádzania operačného softvéru a po spustení pomocného

programu na kontrolu disku, mali by ste svoj notebook zaniesť

do servisného strediska. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť

stratu údajov.

Technológa vlastného monitorovania a ohlasovania

S.M.A.R.T. (Technológia vlastného

monitorovania ohlasovania)

kontroluje mechaniku pevného

disku počas POST a v prípade, ak

pevný disk potrebuje vykonanie

servisnej údržby, odošle výstražné

hlásenie. Ak sa počas zavádzania

operačného softvéru zobrazí

akékoľvek výstražné hlásenie

týkajúce sa kritickej mechaniky

pevného disku, okamžite

vykonajte zálohovanie svojich

údajov a spustite program

kontroly disku, ktorý je súčasťou

Windows. Spustenie programu

kontroly disku, ktorý je súčasťou Windows: Kliknite na Start (Štart)

> zvoľte Computer (Počítač) > kliknite pravým tlačidlom na ikonu

pevného disku > zvoľte Properties (Vlastnosti) > kliknite na záložku

Tools (Nástroje) > kliknite na Check Now (Skontrolovať teraz) >

kliknite Start (Štart). Omnoho účinnejšie preskúmanie a vykonanie

opráv vykonáte, ak zvolíte “Scan...sectors (Preskúmať ... sektory)“. V

takom prípade však bude proces pomalší.

background image

32

Návod na obsluhu notebooku

V prípade nedostatočného nabitia batérie budete varovaní.

Ak budete pokračovať v ignorovaní varovaní týkajúcich sa

nedostatočného nabitia batérie, notebook môže prejsť do

režimu dočasného zastavenia (prednastavenie Windows používa

STR).

Tu zobrazené zobrazenia obrazovky predstavujú iba príklady a

nemusia odrážať to, čo vidíte v rámci vášho systému.