ASUS ROG G56JK - Regulácia teplotného výkonu

background image

Regulácia teplotného výkonu

Existujú tri metódy regulácie teplotného výkonu slúžiace na

reguláciu teplotného stavu notebooku. Tieto ovládače teplotného

výkonu nemôžu byť nakonfigurované užívateľom a mali by byť

známe pre prípad, ak notebook prejde do týchto teplotných stavov.

Nasledujúce teploty predstavujú teploty skrinky (nie jednotky

centrálneho procesora (CPU).

Ventilátor sa zapne za účelom aktívneho chladenia ak teplota

dosiahne bezpečnú hornú hranicu.

Jednotka centrálneho procesora (CPU) zníži z dôvodu pasívneho

chladenia rýchlosť v prípade, ak teplota presiahne bezpečnú

hornú hranicu.

Systém sa z dôvodu kritického chladenia vypne ak teplota

presiahne maximálnu bezpečnú hornú hranicu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

39

Umiestnenia aktivačných klávesov na funkčných klávesoch

sa môžu líšiť v závislosti od modelu, avšak funkcie by mali byť

rovnaké. Namiesto funkčných klávesov sledujte ikony.

Ikona "Zz" (F1): Zavádza režim dočasného pozastavenia

(buď zastavenie RAM alebo zastavenie disku, a to v závislosti

od nastavenia tlačidla pre spánok v rámci nastavenia

spravovania napájania).
Rozhlasová veža (F2): Iba v prípade modelov s možnosťou

bezdrôtového pripojenia: Zapína alebo vypína bezdrôtovú

LAN alebo Bluetooth (na vybraných modeloch) pomocou

obrazovkového displeja. V prípade aktivovania sa rozsvieti

zodpovedajúci indikátor bezdrôtového pripojenia. Pre

používanie bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth je potrebné

vykonať nastavenia Windows.
Ikona západu slnka (F5): Znižuje jas displeja

Ikona východu slnka (F6): Zvyšuje jas displeja

Ikona LCD (F7): Zapína a vypína panel displeja. Pomocou

tohto klávesu dôjde k roztiahnutiu plochy obrazovky (v

prípade niektorých modelov), čím dôjde k vyplneniu celého

displeja počas používania režimov s nízkym rozlíšením.