ASUS ROG G56JK - Používanie napájania striedavým prúdom

background image

Používanie napájania striedavým prúdom

Napájanie notebooku obsahuje dve súčasti, systém napájania

sieťovým adaptérom a batériou. Sieťový adaptér konvertuje

striedavý prúd dodávaný prostredníctvom stenovej zásuvky na

jednosmerný prúd hodnoty požadovanej pre napájanie notebooku.

Váš notebook sa dodáva s univerzálnym AC-DC adaptérom. To

znamená, že sieťový kábel môžete pripojiť k akejkoľvek zásuvke 100

– 120 V, ako aj 220 - 240 V, a to bez nastavenia prepínačov alebo

používania sieťových konvertorov. V rôznych

krajinách sa môže požadovať, aby adaptér používaný na pripojenie

pomocou sieťového AC kábla podľa normy USA bol zamenený

za kábel vyhovujúci inej norme. Väčšina hotelov je vybavená

univerzálnymi zásuvkami podporujúcimi rôzne sieťové káble ako

aj napätia. Vždy je najlepšie opýtať sa skúseného cestovateľa na

napätia výstupu striedavého prúdu, a to v prípade, ak zo sebou

sieťové adaptéry beriete do inej krajiny.

Je možné zakúpiť si cestovnú súpravu určenú pre notebook, ktorá

obsahuje sieťové a modemové adaptéry pre takmer každú krajinu.

VAROVANIE! NEPRIPÁJAJTE sieťový AC kábel k AC výstupu pred

zasunutím DC zástrčky do notebooku. V opačnom prípade môže

dôjsť k poškodeniu AC-DC adaptéra.

Skutočné umiestnenie vstupu napájania sa líši podľa modelov.

Umiestnenie portu pre LAN si pozrite v predchádzajúcej kapitole.

1

3

110V-220V

2

background image

Návod na obsluhu notebooku

27

DÔLEŽITÉ! Môže dôjsť k poškodeniu v prípade, ak pre napájanie

notebooku použijete iný adaptér, alebo ak použijete adaptér

slúžiaci na napájanie notebooku na napájanie aj iných

elektrických zariadení. V prípade že z AC-DC adaptéra vystupuje

dym, je cítiť zápach spálenia alebo ak z adaptéra uniká nadmerné

teplo, vyhľadajte pomoc servisného strediska. Pomoc servisného

strediska vyhľadajte aj v prípade, ak máte podozrenie, že AC-DC

adaptér je chybný. Chybným AC-DC adaptérom môžete poškodiť

ako batériu(e), tak aj notebook..

Tento notebook môže byť dodávaný so zástrčkou s jedným,

dvoma alebo troma vetvami, a to v závislosti na lokalite. Ak

je dodaný so zástrčkou s troma vetvami, je potrebné použiť

uzemnenú zásuvku striedavého prúdu, alebo je potrebné

použiť správne uzemnený adaptér, čím sa zabezpečí bezpečná

prevádzka notebooku..

VÝSTRAHA! SIEŤOVÝ ADAPTÉR MÔŽE BYŤ POČAS POUŽÍVANIA

TEPLÝ AŽ HORÚCI. ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE

DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA.

Sieťový adaptér odpojte alebo vypnite vývod AC s cieľom

minimalizovať spotrebu energie počas doby, kedy sa notebook

nepoužíva.

background image

28

Návod na obsluhu notebooku

DÔLEŽITÉ! Nikdy sa nepokúšajte batériu vybrať počas doby, kedy

je notebook zapnutý, pretože môže dôjsť k strate pracovných

údajov.