ASUS ROG G56JK - Používanie napájania batériou

background image

Používanie napájania batériou

Notebook bol navrhnutý tak, aby mohol pracovať aj s odpojiteľnou

súpravou batérie. Súprava batérie pozostáva zo sady batériových

článkov, ktoré sú spolu zmontované. Úplne nabitá súprava batérie

zabezpečí niekoľko hodín životnosti batérie, ktorú možno následne

predĺžiť pomocou funkcie správy napájania v rámci nastavenia BIOS.

Voliteľné sú prídavné batérie, ktoré možno samostatne zakúpiť u

predajcu notebooku.

Inštalácia a vybratie batérie

Váš notebook môže a nemusí mať súpravu batérie nainštalovanú.

Ak batéria nie je v notebooku nainštalovaná, postupujte podľa

nasledujúcich krokov.

Vloženie batérie:

1

2

1

2

background image

Návod na obsluhu notebooku

29

DÔLEŽITÉ! Používajte jedine batérie a sieťové adaptéry

dodávané spolu s týmto notebookom alebo tie, ktoré boli

špeciálne schválené výrobcom alebo predajcom pre používanie

s týmto modelom. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu

notebooku.

Vybratie batérie:

VÝSTRAHA! Z bezpečnostných dôvodov batériu NEVHADZUJTE

do ohňa, NESKRATUJTE kontakty a NESNAŽTE sa batériu

rozmontovať. Ak dôjde k nie bežnej činnosti alebo k poškodeniu

batérie, ktoré bolo spôsobné nárazom, notebook vypnite a

spojte sa s autorizovaným servisným strediskom..