ASUS ROG G56JK - Nabíjanie batérie

background image

Nabíjanie batérie

Pred používaním batérie na cestách je potrebné batériu nabiť.

Nabíjanie batérie začne akonáhle notebook pomocou sieťového

adaptéra pripojíte k externému napájaniu . Pred prvým použitím

batériu úplne nabite. Novú batériu je potrebné úplne nabiť pred

odpojením notebooku od externého napájania. Ak je notebook

vypnutý, nabíjanie batérie trvá niekoľko hodín; ak je notebook

zapnutý, nabíjanie batérie trvá dvakrát dlhšie. Svetlo nabíjania

batérie zhasne po nabití batérie.

Batéria sa začne nabíjať akonáhle nabitie batérie poklesne pod

hodnotu nabitia rovnajúcu sa 95%. Tým sa zabráni častému

nabíjaniu batérie. Minimalizovanie počtu cyklov nabíjania

pomôže predĺžiť životnosť batérie.

background image

34

Návod na obsluhu notebooku

DÔLEŽITÉ! Aby ste ochránili pevný disk, pred opätovným

zapnutím vyčkajte aspoň 5 sekúnd od vypnutia.