ASUS ROG G56JK - Kontrola výkonu batérie

background image

Kontrola výkonu batérie

Systém batérie obsahuje v rámci prostredia Windows štandard

modernej batérie, ktorý umožňuje batérii presne oznamovať

hodnotu jej zostávajúceho nabitia. Úplne nabitá batéria poskytuje

pre notebook niekoľko hodín pracovného výkonu. Avšak presné

číslo sa mení v závislosti na tom, ako využívate funkcie úspory

energie, v závislosti na vašich pracovných návykoch, CPU, veľkosti

systémovej pamäte a veľkosti panela displeja.

Umiestnite kurzor na ikonu batérie bez

sieťového adaptéra.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu

batérie

Kliknite ľavým tlačidlom myši na ikonu

batérie

VÝSTRAHA! Pozastavenie RAM (STR) netrvá dlho počas doby,

kedy dôjde k vyčerpaniu batérie. Pozastavenie disku (STD) nie

je to isté, ako vypnutie napájania. STD vyžaduje malú hodnotu

napájania a zlyhá v prípade, že žiadne napájanie nie je k

dispozícii, a to vzhľadom k úplnému vybitiu batérie, alebo ak

neexistuje žiadne napájanie (napríklad odpojenie ako sieťového

adaptéra, tak aj batérie).

Umiestnite kurzor na ikonu batérie bez

sieťového adaptéra.

background image

Návod na obsluhu notebooku

33

VÝSTRAHA! Nenechávajte batériu vybiť sa. Batéria sa časom

vybije. Ak batériu nepoužívate, je potrebné ju raz za tri mesiace

nabiť, aby sa predĺžila jej obnovovacia kapacita. V opačnom

prípade môže dôjsť k zlyhaniu nabíjania.

Nabíjanie batérie sa zastaví ak je teplota veľmi vysoká, alebo ak

je napätie batérie veľmi vysoké.