ASUS ROG G56JK - Prepínače

background image

Prepínače a indikátory stavu

Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania

notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača

ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je funkčný

iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

background image

Návod na obsluhu notebooku

45