ASUS ROG G56JK - Indikátory stavu

background image

Indikátory stavu

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká

pomaly v prípade, ak je notebook v režime pozastavenia RAM

(režim spánku). Indikátor nesvieti ak je notebook vypnutý alebo

je v režime pozastavenia disku (Hybernácia).

Indikátor nabíjania batérie (dvojfareb.)

Dvojfarebné indikátory nabíjania batérie zobrazujú stav nabitia

batérie podľa nasledujúceho:

nabitie batérie je v rozsahu 95 % až 100 % (pri napájaní

striedavým prúdom).

nabitie batérie je menej ako 95% (pri napájaní striedavým

prúdom).

nabitie batérie je menej ako 10% (pri napájaní striedavým

prúdom).

nabitie batérie je v rozsahu 10 % až 100 % (bez napájania

striedavým prúdom)

background image

46

Návod na obsluhu notebooku

Indikátor činnosti mechaniky

Naznačuje, že notebook získava prístup k jednému alebo k

viacerým pamäťovým zariadeniam, akým je napríklad pevný

disk. Blikanie svetla je úmerné dobe prístupu.

Indikátor Bluetooth / bezdrôtovej LAN

Nachádza sa jedine na modeloch so zabudovanou bezdrôtovou

LAN. Ak je zabudovaná bezdrôtová LAN odblokovaná, indikátor

sa rozsvieti. (Je potrebné vykonať nastavenia Windows.)

Indikátor zámku veľkých písmen

Ak svieti, znamená to, že zámok veľkých písmen [Caps Lock]

bol aktivovaný. Zámok veľkých čísel umožňuje písanie veľkých

písmen pomocou niektorých klávesov s písmenami (napr. A, B,

C). Ak svetlo zámku veľkých písmen nesvieti, písané písmená

budú vo forme malých písmen (napr. a, b. c)