ASUS ROG G56JK - Prvé používanie funkcie Instant Key

background image

Prvé používanie funkcie Instant Key

Keď prvý raz stlačíte tlačidlo Instant Key, zobrazí sa uvítacia

obrazovka, na ktorej môžete konfigurovať funkcie tlačidla Instant

Key.
Pri prvom používaní funkcie Instant Key:
1. stlačte tlačidlo Instant Key na opačnej strane sieťového

vypínača.

background image

3. Na obrazovke Nastavenie kliknite na ktorúkoľvek ikonu,

nakonfigurujte nastavenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Kliknutím tlačidlami so šípkami si môžete prezerať funkcie

Instant Key, ktoré môžete konfigurovať.

2. Ak chcete spustiť obrazovku Nastavenie, na uvítacej obrazovke

kliknete na možnosť Nastaviť.

background image

Konfigurovať môžete tieto funkcie Instant Key:

Funkcia

Popis

Zoslabovač hlasitosti
Hlasitosť zosilňuje/zoslabuje alebo prepína do

režimu stlmenia.

Aplikácia Instant
Rýchle spúšťa často používanú aplikáciu alebo

kancelárske súbory.
Instant Web
Rýchle spúšťa vaše obľúbené internetové stránky.

Splendid Preset
Umožňuje vám vyberať zo šiestich prednastavení

farebného displeja.
Video Magic
Rýchle spúšťa aplikáciu Video Magic na prehrávanie,

úpravu a konverziu formátu videa.
Countdown Timer
Rýchle spúšťa časovač odpočítavania pre režim spánku,

vypnutia alebo hibernácie.
Touchpad Lock
Umožňuje vám aktivovať alebo zablokovať

touchpad. Táto funkcia napodobňuje funkčné

klávesy <Fn> + <F9> na aktivovanie/zablokovanie

touchpadu.

background image

Ak chcete konfigurovať Instant Key, stlačte a podržte tlačidlo

Instant Key asi na tri sekundy, čím sa spustí obrazovka

Nastavenie Instant Key.

Funkcia

Popis

Volič výstupného displeja
Rýchle prepína medzi prenosným počítačom,

externým monitorom a duplicitným monitorom.
Táto funkcia napodobňuje funkčné klávesy <Fn> +

<F8> na zapínanie Touchpadu/LCD monitora.

Bezdrôtové pripojenie
Umožňuje vám aktivovať alebo zablokovať Wi-Fi

a Bluetooth. Táto funkcia napodobňuje funkčné

klávesy <Fn> + <F2> na zapínanie WLAN/Bluetooth.

Ovládanie médií
Rýchle spúšťa prehrávač médií Windows a prehráva/

pozastavuje počas prehrávania média.

background image

4