ASUS ROG G56JK - Klávesy multimediálnych ovládačov (na vybraných modeloch)

background image

Klávesy multimediálnych ovládačov

(na vybraných modeloch)

Klávesy multimediálnych ovládačov umožňujú pohodlné ovládanie

multimediálnych aplikácií. V nasledujúcej časti sú zadefinované

funkcie pre každý z klávesov multimediálnych ovládačov

nachádzajúcich sa na notebooku.

Pre funkcie ovládania CD použite kláves [Fn] v kombinácii s

klávesmi so šípkami.

Niektoré funkcie ovládacích klávesov sa môžu líšiť v závislosti na

modeli notebooku.

Prehrávanie / pozastavenie prehrávania CD
Ak je prehrávanie CD zastavené,
začne sa

prehrávanie CD.
Počas prehrávania CD sa pozastaví prehrávanie CD.

Zastavenie prehrávania CD
Počas prehrávania CD
sa zastaví prehrávanie CD.

Prejsť na predchádzajúcu stopu v rámci CD (Pre-

sun naspäť)
Počas prehrávania CD disku dôjde k prechodu na

previous (predchádzajúcu) audio skladbu/kapitolu

filmu.

Prejsť na nasledujúcu stopu v rámci CD (Presun

dopredu)
Počas prehrávania CD disku dôjde k prechodu na next

(nasledujúcu) audio skladbu/kapitolu filmu.

background image

44

Návod na obsluhu notebooku

Prepínače