ASUS ROG G56JK - Farebné aktivačné klávesy(csak bizonyos modelleken)

background image

farebné aktivačné klávesy na klávesnici

notebooku. K farebným príkazom budete

mať prístup po tom, ako najprv stlačíte

a podržíte funkčný kláves a následne

súčasne stlačíte kláves s farebným

príkazom.

background image

40

Návod na obsluhu notebooku

Ikony LCD/Monitor (F8): Prepína medzi LCD displejom

notebooku a externým sériovo zapojeným monitorom: Iba

LCD -> Iba CRT (Externý monitor) -> Klonovať LCD + CRT

-> Rozšíriť LCD + CRT. (Táto funkcia nie je funkčná pri 256

farbách; v rámci Nastavení vlastností displeja zvoľte Vysokú

kvalitu farieb. DÔLEŽITÉ: Externý monitor pripojte pred

vykonaním zavedenia operačného softvéru notebooku.
Preškrtnutá dotyková plocha (F9):
Prepína zamknutie

(zablokovanie) a odomknutie (odblokovanie) dotykovej

plochy. Zablokovanie dotykovej podložky zabráni

náhodnému pohybu kurzora počas písania a najlepšie

sa používa s externým dotykovým nástrojom ako je myš.

POZNÁMKA: Na vybraných modeloch sa medzi tlačidlami

na dotykovej ploche nachádza indikátor, ktorý sa rozsvieti

v prípade, ak bude dotyková plocha ODOMKNUTÁ

(odblokovaná) a nebude svietiť v prípade, ak bude dotyková

plocha ZAMKNUTÁ (zablokovaná).
Ikony s reproduktorom (F10):

Zapína a vypína reproduktory (iba v operačnom systéme

Windows)
Ikona zníženia hlasitosti reproduktora (F11):

Znižuje hlasitosť reproduktora (iba v operačnom systéme

Windows)
Ikona zvýšenia hlasitosti reproduktora (F12):

Zvyšuje hlasitosť reproduktora (iba v operačnom systéme

Windows)
Num Lk (Ins): Zapína a vypína numerickú klávesnicu

(zámok čísiel). Umožňuje využívať väčšiu časť klávesnice,

a to kvôli zadávaniu čísel. (na vybraných modeloch)

Scr Lk (Del): Zapína a vypína „Scroll Lock“. Umožňuje

využívať väčšiu časť klávesnice, a to kvôli pohybe v rámci

buniek. (na vybraných modeloch)

background image

Návod na obsluhu notebooku

41

Fn+C: Zapína a vypína funkciu inteligentnej technológie

Splendid. Umožňuje prepínanie medzi rôznymi režimami

vylepšenia farieb displeja s cieľom vylepšenia kontrastu,

jasu, farebného tónu pokožky a nezávislého vylepšenia

farebnej sýtosti pre červenú, zelenú a modrú. Aktuálne

nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom

obrazovkového displeja (OSD).
Fn+V (na vybraných modeloch):

Zapína softvérovú aplikáciu „Life Frame“.

Táto funkcia je u niektorých typoch dostupná len vtedy, keď

kameru aktivujete.

Fn+A (na vybraných modeloch):

Växlar mellan PÅ/AV för miljöljussensorn.
Power4 Gear Hybrid (Fn + medzerník): Tlačidlom Power4

Gear+ prepínate úspory napájania v rámci rôznych režimov

úspor napájania elektrickou energiou. Režimy úspory

napájania riadia mnoho aspektov notebooku s cieľom

maximalizovať výkon v závislosti od doby používania

batérie. Použitie alebo odpojenie sieťového adaptéra

automaticky prepne systém na režim striedavého prúdu

a režim napájania batériou. Aktuálne nastavený režim si

môžete pozrieť prostredníctvom obrazovkového displeja

(OSD).
Fn+Enter: (rozšírená klávesnica): Zapína a vypína

„Kalkulačku“. (na vybraných modeloch)

background image

42

Návod na obsluhu notebooku

Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch)

Rozšírená klávesnica

sa dodáva s vybranými

modelmi. Rozšírená

klávesnica obsahuje

priradenú numerickú

klávesnicu slúžiacu na

rýchle zadávanie čísel.

Pomocou skratky [Num Lk

/ Scr Lk] dokážete prepínať

medzi používaním rozšírenej

klávesnice na zadávanie čísel

alebo pohyb kurzora. Klávesy

pre pohyb kurzora sa používajú

pre pohyb medzi poľami alebo bunkami podobnými tým, ktoré sa

používajú v tabuľkovom procesore alebo v tabuľke.