ASUS ROG G56JK - Funkcie špeciálnej klávesnice

background image

Funkcie špeciálnej klávesnice

Farebné aktivačné klávesy

(csak bizonyos modelleken)

V nasledujúcej časti sú zadefinované