ASUS ROG G56JK - Príprava notebooku

background image

Príprava notebooku

Pre používanie notebooku existuje iba niekoľko krátkych pokynov.

Nainštalujte batériu

Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Návod na obsluhu notebooku

Otvorenie panela LCD displeja

1. Panel displeja opatrne zdvihnite palcom.
2. Panel displeja pomaly nakloňte dopredu alebo dozadu tak, aby

bol uhol sledovania pre vás pohodlný.

Zapnutie napájania

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na spodnej strane LCD displeja.
2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

background image

2

Ch