ASUS ROG G56JK - Poznámky k tomuto návodu

background image

Poznámky k tomuto návodu

V rámci návodu sa vyskytuje niekoľko poznámok a výstrah, ktoré

vám umožňujú bezpečné a účinné dokončenie určitých úloh. Tieto

poznámky majú rôzne stupne dôležitosti, ako je to popísané ďalej:

POZNÁMKA: Informácie o výnimkách z popisovaných situácií.

TIP: Tipy pre vykonanie úloh.

VÝSTRAHA! Dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať

kvôli bezpečnej prevádzke.

DÔLEŽITÉ! Životne dôležité informácie, ktoré je treba dodržať, aby

ste zabránili poškodeniu údajov, prvkov alebo poraneniu osôb.

background image

Návod na obsluhu notebooku

7