ASUS ROG G56JK - O tomto návode na obsluhu

background image

O tomto návode na obsluhu

Práve čítate návod na obsluhu notebooku. Tento návod poskytuje

informácie o rôznych prvkoch nachádzajúcich sa v notebooku a o

tom, ako tieto prvky používať. Hlavné časti návodu na obsluhu sú:
1. Predstavenie notebooku

Predstavenie notebooku a tohto návodu na obsluhu.

2. Spoznanie súčastí

Poskytuje informácie o prvkoch notebooku.

3. Začíname

Poskytuje informácie o tom, ako začať pracovať s notebookom.

4. Používanie notebooku

Poskytuje informácie o používaní prvkov notebooku.

5. Príloha

Predstavuje voliteľné príslušenstvo a poskytuje dodatočné

informácie.

Aktuálne aplikácie, ktoré sú súčasťou sa odlišujú v závislosti na

modeli a na geografickej oblasti predaja. Medzi vašim Eee PC a

nákresmi v tomto návode môžu byť rozdielnosti. Prosíme vás,

berte za to, že váš Eee PC je v poriadku.