ASUS ROG G56JK - Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia 

background image

dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného

prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe

požiadaviek nariadení patričné informácie.
Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe

požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/

english/Compliance.htm:
Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

Švajčiarske zákony o energiách