ASUS ROG G56JK - Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

background image

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a

postačujúce:

Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje

[Článok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]

Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej

kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]

Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN

301 489-1] a [EN 301 489-17]

Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok

3.2]

Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

background image

P-28

Návod na obsluhu notebooku

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu

platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre

neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami

pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte

priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania

údajov. Koncoví užívatelia musia spĺňať špecifické prevádzkové

pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom

vysokofrekvenčného žiarenia.
Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a

Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek interferenciu, a to

vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť

zariadenia.

Aby ste zabránili rádiovej interferencii so službami poskytovanými

na základe udelenej licencie (t.j. mobilné satelitné systémy so

spoločným kanálom), je potrebné toto zariadenie používať vo vnútri

a v dostatočnej vzdialenosti od okna, aby sa takto zabezpečilo

maximálne tienenie. Zariadenie (alebo je anténa jeho vysielača),

ktoré je nainštalované vonku podlieha prideleniu licencie.