ASUS ROG G56JK - Výstražný štítok pre servis

background image

Výstražný štítok pre servis

VÝSTRAHA: PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU

VYŽAROVANIU LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI

SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické

zdravotníctvo (CDRH)