ASUS ROG G56JK - Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR

background image

Ekologický štítek Evropské Unie

Tento notebook byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že

tento produkt má následující vlastnosti:
1. Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním

režimu.

2. Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3. Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro

zdraví.

4. Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
5. Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost, pokud

budou požívány kompatibilní náhradní díly, jako jsou baterie,

zdroje, klávesnice, paměť, a jestli je dostupná CD mechanika nebo

DVD mechanika.

6. Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru

použitých produktů.

Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce

ekologického štítku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-39

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami

ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich

výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje,

že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú