ASUS ROG G56JK - Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

background image

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho

parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a

telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9.

marca 1999.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-29