ASUS ROG G56JK - Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

background image

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa

vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli

jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu

by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa

prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie

je obmedzené pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci

frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného

mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia

stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete

dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas

prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový

užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby

vyhovel dobe stanovenej pre RF.