ASUS ROG G56JK - Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation

background image

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv,

na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v

určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva

vlastnených spoločnosťou Macrovision Corporation a inými

vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv

musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je

určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov

autorizovaných spoločnosťou Macrovision Corporation. Vratná

technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.

Upozornenie na akustický tlak
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel alebo náhlavných slúchadiel

môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu. Dôležité je vedieť,

že nastavením regulátora hlasitosti alebo vyrovnávača nad strednú

polohu sa môže zvýšiť výstupné napätie zo slúchadiel alebo

náhlavných slúchadiel a tým úroveň akustického tlaku.

Informácie týkajúce sa adaptéra (líši sa podľa zakúpeného

modelu):
Vstupné napätie: 100–240V striedavý prúd
Vstupná frekvencia: 50-60Hz
Menovitý výstupný prúd: 3.42A ((65W pre K73B, X73B, A73B.

PRO7CB; 90W for K73T, X73T, A73T, PRO7CT)
Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

Upozornenie na ventilátor napájaný jednosmerným prúdom
Nezabúdajte, že ventilátor na jednosmerný prúd je pohyblivá súčasť,

ktorá môže byť nebezpečná. Nepribližujte sa telom k pohybujúcim

sa lopatkám ventilátora.

background image

P-36

Návod na obsluhu notebooku

Schválenie podľa CTR 21