ASUS ROG G56JK - Označenie CE

background image

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc

EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/

ES „Smernica o nízkom napätí“.