ASUS ROG G56JK - Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH)

background image

Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu

pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976

nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa

vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je

povinná pre výrobky predávané v USA.

VÝSTRAHA: Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo

používanie postupov iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto

návode, alebo v návode na inštaláciu laserového výrobku, môže

viesť k riziku vystavenia sa účinkom nebezpečného žiarenia.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-35