ASUS ROG G56JK - Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

background image

Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

V prípade potreby je možné nasledujúce položky zakúpiť od iných

dodávateľov / predajcov.

Klávesnica a myš podporujúce USB
Pripojenie externej klávesnice podporujúcej USB umožní

pohodlnejšie zadávanie údajov. Pripojenie externej myši

podporujúcej USB umožní pohodlnejšiu navigáciu v rámci

Windows. Ako externá klávesnica podporujúca USB, tak aj externá

myš, budú pracovať simultánne s klávesnicou a myšou zabudovanou

v notebooku.

Pripojenie tlačiarne
Na ktoromkoľvek USB porte alebo USB rozbočovači je možné

simultánne používať jednu alebo viac tlačiarní s podporou USB.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-3