ASUS ROG G56JK - Voliteľné príslušenstvo

background image

Voliteľné príslušenstvo

Nasledujúce položky sa v prípade potreby dodávajú ako voliteľné

položky a dopĺňajú váš notebook.

USB rozbočovač (voliteľný)
Pripojenie voliteľného USB rozbočovača zvýši počet USB portov a vy

budete mať možnosť pomocou jedného kábla rýchlo pripojiť alebo

odpojiť akékoľvek periférie podporujúce USB
Disk pomocnej pamäte s podporou USB
Disk pomocnej pamäte s podporou USB predstavuje voliteľnú

položku, ktorá poskytuje niekoľko stoviek megabajtov, vyššie

prenosové rýchlosti a vyššiu trvanlivosť. Pri používaní v spojení so

súčasnými operačnými systémami nie sú potrebné žiadne ovládače.
Disketová mechanika s podporou USB
Voliteľná disketová mechanika s rozhraním USB dokáže pojať

štandardnú disketu o veľkosti 1,44 MB (alebo 720 KB) a 3,5 palcov.

VÝSTRAHA! Aby ste zabránili chybám systému, pred odpojením

disketovej mechaniky s podporou USB používajte Windows „

Bezpečné odpojiť hardvér“ na lište úloh. Disketu pred prepravou

notebooku vyberte, čím zabránite poškodeniu spôsobenému

nárazmi.