ASUS ROG G56JK - Nastavenia pre systém BIOS

background image

Nastavenia pre systém BIOS

Zavádzacie zariadenie

1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

2. Stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup) a vyberte zariadenie ako

Boot

Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1).

Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie.

Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-5

Bezpečnostné nastavenia

Nastavenie hesla:
1. Na obrazovke

Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo

User Password (Heslo používateľa).

2. Napíšte heslo a stlačte [Enter].
3. Opätovne napíšte heslo a stlačte [Enter].
4. Heslo je týmto nastavené.
Vymazat’ heslo:
1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo

User Password (Heslo používateľa).

2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup).
3. Políčko

Create New Password (Vytvoriť nové heslo) nechajte

prázdne a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup).

4. Políčko

Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo) nechajte

prázdne a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup).

5. Týmto dôjde k vymazaniu hesla.

Pri každom zapnutí prenosného počítača (vstup do BIOSu alebo

operačného systému) budete požiadaný vložiť Používateľské

heslo. Heslo správcu sa požaduje len vtedy, ak chcete vstúpiť

do BIOSu a konfigurovať jeho nastavenia.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

P-6

Návod na obsluhu notebooku

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup

Zablokovanie rozhrania vstup/výstup:
1. Na obrazovke

Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie

rozhrania vstup/výstup.

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo

Zablokovať.

Nastavenia Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup sa dajú

zmeniť len vtedy, keď sa prihlásite s oprávnením správcu.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-7

Zabezpečenie USB rozhrania

Zablokovanie USB rozhrania:
1. Na obrazovke

Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie

rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie USB rozhrania.

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo

Zablokovať.

Nastavenia Zabezpečenie USB rozhrania sa dajú zmeniť len

vtedy, keď sa prihlásite s oprávnením správcu.

Ak možnosť USB rozhranie nastavíte na [Zablokovať], zablokujú

sa a súčasne skryjú Externé porty a CMOS kamera.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UNLOCKED]

External Ports

[UNLOCKED]

Bluetooth

[UNLOCKED]

CMOS Camera

[UNLOCKED]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f Lo c k e d, a l l U S B d e v i ce w i l l

be disabled.

USB Interface

UNLOCKED

LOCKED

background image

P-8

Návod na obsluhu notebooku

HDD ochrana heslom

Nastavenie HDD ochrany heslom:
1. Na obrazovke

Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť

hlavné heslo, vpíšte heslo a stlačte tlačidlo [Enter].

2. Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo

[Enter].

3. Kliknite na možnosť

Nastaviť používateľské heslo a na

nastavenie používateľského hesla zopakujte predchádzajúce

kroky.

4. Týmto je heslo nastavené.

• HDD ochrana heslom sa dá zmeniť len vtedy, keď sa

prihlásite s oprávnením správcu.

• Skôr ako nastavíte Používateľské heslo, musíte nastaviť

Hlavné heslo.

Po zapnutí prenosného počítača budete najskôr požiadaný vložiť

heslo (ak sa používa), potom používateľské heslo HDD a keď

vložíte nesprávne heslo, nebudete môcť vstúpiť do operačného

systému.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-9

Zmeny uložte

Ak si želáte ponechať svoje konfiguračné nastavenia, je potrebné,

aby ste zmeny uložili pred opustením pomocného programu pre

nastavenie BIOS.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

P-10

Návod na obsluhu notebooku