ASUS ROG G56JK - Bežné problémy a riešenia

background image

Bežné problémy a riešenia

Problém hardvéru – optická mechanika

Optická mechanika nedokáže načítať ani zapísať disk.

1. Aktualizujte BIOS na jeho najnovšiu verziu a pokúste sa o

načítanie/zápis opäť.

2. Ak aktualizácia BIOS nepomáha, vyskúšajte disk lepšej kvality a

pokúste sa o načítanie/zápis opäť.

3. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

Neznámy dôvod – systém je nestabilný

Nie je možné prebudenie zo stavu hybernácie.

1. Odinštalujte aktualizované súčasti (RAM, HDD, WLAN, BT), ak tie

boli nainštalované po zakúpení.

2. Ak to nie je tento prípad pokúste sa systém obnoviť do stavu

skoršieho dátumu.

3. Ak problém pretrváva, pokúste sa o obnovu systému pomocou

obnovovacej časti alebo DVD.

POZNÁMKA: je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali

zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

4. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

Problém hardvéru – klávesnica / aktivačný kláves

Aktivačný kláves (FN) je zablokovaný.
A. Pomocou CD vykonajte opätovnú inštaláciu ovládača “ATK0100”

alebo na inštaláciu využite internetovú stránku spoločnosti ASUS.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-11

Problém hardvéru – zabudovaná kamera

Zabudovaná kamera nepracuje správne.

1. Skontrolujte “Device Manager (Správca zariadenia)”, či sa

vyskytujú nejaké problémy.

2. Aby ste problém vyriešili, pokúste sa o preinštalovanie ovládača

web kamery.

3. Ak sa problém nevyriešil, zaktualizujte BIOS na jeho najnovšiu

verziu a vyskúšajte kameru opäť.

4. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

Problém hardvéru – batérie

Údržba batérie

1. Pomocou nasledujúcej internetovej stránky zaregistrujte svoj

notebook, a to kvôli jednoročnej záruke: http://member.asus.

com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Počas používania notebooku v spojení so sieťovým adaptérom

batériu nevyberajte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k

poškodeniu spôsobenému náhodným výpadkom napájania.

Batéria ASUS je vybavená ochrannými obvodmi chrániacimi

pred nadmerným nabitím. preto k poškodeniu batérie nedôjde,
ak ju necháte v notebooku.

Problém hardvéru – chyba pri zapnutí a vypnutí

Nedokážem notebook zapnúť.
Diagnostika:

1. Zapne sa iba pomocou batérie? (Y (Áno) = 2, N (Nie) = 4)
2. Dokážete vidieť BIOS (logo ASUS)? (Y (Áno) = 3, N (Nie) = A)
3. Je možné spustiť operačný systém? (Y (Áno) = B, N (Nie) = A)
4. Svieti LED dióda napájania adaptérom? (Y (Áno) = 5, N (Nie) = C)
5. Zapne sa iba pomocou adaptéra? (Y (Áno) = 6, N (Nie) = A)
6. Dokážete vidieť BIOS (logo ASUS)? (Y (Áno) = 7, N (Nie) = A)
7. Je možné spustiť operačný systém? (Y (Áno) = D, N (Nie) = A)

background image

P-12

Návod na obsluhu notebooku

Príznak a riešenia:

A. Problém môže by v MB, HDD, alebo NB; pomoc vyhľadajte v

miestnom servisnom stredisku.

B. Problém spôsobený operačným systémom, pokúste sa o

obnovenie systému pomocou obnovovacej časti alebo

pomocou disku

DÔLEŽITÉ: Je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali

zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

C. Problém adaptéra; skontrolujte pripojenia sieťového kábla alebo

navštívte miestne servisné stredisko a požiadajte o výmenu.

D. Problém batérie; skontrolujte kontakty batérie alebo navštívte

miestne servisné stredisko a požiadajte o opravu.

Problém hardvéru – Karta bezdrôtovej komunikácie

Ako mám skontrolovať , že notebook je vybavený kartou pre

bezdrôtové pripojenie?

A. Vstúpte do Control Panel (Ovládací panel)-> Device Manager

(Správca zariadenia). V položke „Network Adapter (Sieťový

adaptér) uvidíte, či je váš notebook vybavený kartou WLAN.

Mechanický problém - ventilátor / teplotný

Prečo je ventilátor vždy zapnutý a teplota je vysoká?

1. Presvedčte sa, že ventilátor funguje v prípade ak je teplota

jednotky centrálneho procesora vysoká a skontrolujte či z

hlavného vetracieho otvoru vychádza vzduch.

2. Ak máte otvorených viac aplikácií (pozrite si na lište úloh),

zatvorte ich, čím znížite zaťaženie systému.

3. Problém môže by taktiež spôsobený niektorými vírusmi;

pomocou antivírového programu ich zistite.

4. Ak problém pretrváva, pokúste sa o obnovu systému pomocou

obnovovacej časti alebo DVD.

DÔLEŽITÉ: Je potrebné, aby ste pred obnovovaním

vykonali zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-13

UPOZORNENIE: Nepripájajte sa k internetu pred

nainštalovaním antivírového programu a bezpečnostnej

brány pre internet, aby ste takto chránili počítač pred

vírusmi.

Problém softvéru – Softvérový balík ASUS

Po zapnutí notebooku sa zobrazí hlásenie “Open policy file error

(Chyba pri otváraní súboru zásad)”

A. Kvôli vyriešeniu problému opätovne nainštalujte najnovšiu

verziu pomocného programu “Power4 Gear”. Je dostupný na

internetovej stránke ASUS.

Neznáma príčina – Modrá obrazovka s bielym textom

Po zavedení operačného systému sa zobrazí modrá obrazovka s

bielym textom.

1. Odinštalujte prídavnú pamäť. Ak bola prídavná pamäť

nainštalovaná po zakúpení, notebook vypnite. Odinštalujte

prídavnú pamäť a notebook zapnite, aby ste zistili, či je príčinou

problému nekompatibilná pamäť.

2. Odinštalujte softvérové aplikácie. Ak ste softvérové aplikácie

práve nainštalovali, nemusia by kompatibilné s vašim systémom.

Pokúste sa ich odinštalovať v bezpečnom režime Windows.

3. Preverte svoj systém na prítomnosť vírusov.
4. BIOS zaktualizujte na najnovšiu verziu pomocou WINFLASH

v prípade Windows alebo AFLASH v prípade režimu DOS.

Tieto pomocné programy a súbory BIOS si môžete stiahnu z

internetovej stránky spoločnosti ASUS

UPOZORNENIE: Presvedčte sa, že počas procesu

aktualizácie BIOS váš notebook nestráca výkon.

background image

P-14

Návod na obsluhu notebooku

5. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, použite proces obnovenia a

preinštalujte celý systém.

DÔLEŽITÉ: Je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali

zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

UPOZORNENIE: Nepripájajte sa k internetu pred

nainštalovaním antivírového programu a bezpečnostnej

brány pre internet, aby ste takto chránili počítač pred

vírusmi

.

POZNÁMKA: Presvedčte sa, že ste predtým nainštalovali

ovládače “Intel INF Update (Aktualizácia Intel INF)” a

“ATKACPI” a že tieto hardvérové zariadenia dokáže systém

spoznať

.

6. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-15

Problém softvéru - BIOS

Aktualizácia BIOS.

1. Overte si aký je presný model vášho notebooku a internetovej

stránke ASUS si stiahnite najnovší súbor BIOS; uložte ho na svoju

mechaniku flash disku.

2. Pripojte svoju mechaniku flash disku k notebooku a notebook

zapnite.

3. Použite funkciu „Jedn. flash“ na stránke Pokročilé pomocného

programu pre nastavenie BIOS. Dodržiavajte vyobrazené

pokyny.

4. Nájdite najnovší BIOS súbor a spustite aktualizáciu (bliká) BIOSu.

5. Po aktualizovaní (blikanie) BIOSu musíte na stránke Exit

(Ukončiť) „obnoviť prednastavené hodnoty“. .

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: N56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

FS0

FS1

background image

P-16

Návod na obsluhu notebooku