ASUS ROG G56JK - Operačný systém a softvér

background image

Operačný systém a softvér

Tento notebook môže svojim užívateľom (je to teritoriálne

podmienené) ponúkať možnosť vopred nainštalovaného

operačného systému Microsoft Windows. Možnosti a jazyky budú

teritoriálne podmienené. Stupne hardvérovej a softvérovej podpory

sa môžu líši na základe nainštalovaného operačného systému.

Stabilitu a kompatibilitu iných operačných systémov nemožno

zaručiť.

Podporný softvér

Tento notebook je dodávaný s podporným CD nosičom, ktorý

obsahuje BIOS, ovládače a aplikácie pre aktivovanie funkcií hardvéru,

rozšírenie funkčnosti, pomoc pri spravovaní notebooku, alebo

pridanie funkčnosti, ktorú neposkytuje pôvodne nainštalovaný

operačný systém. Ak je potrebné vykonať aktualizácie alebo vymeniť

podporný CD nosič, spojte sa so svojim predajcom a požiadajte

ho o adresy internetových stránok z ktorých je možné stiahnuť si

jednotlivé ovládače a pomocné programy.
Podporný CD nosič obsahuje všetky ovládače, pomocné programy

a softvér pre všetky obľúbené operačné systémy, a to vrátane tých,

ktoré neboli vopred nainštalované. Podporný CD nosič neobsahuje

vlastný operačný systém. Podporný CD nosič je potrebný aj vtedy,

ak bol notebook dodaný ako predbežne nakonfigurovaný. CD preto

obsahuje dodatočný softvér, ktorý predbežná inštalácia vykonaná

počas výroby neobsahuje.
Obnovovacie CD nie je súčasťou a obsahuje obraz pôvodného

operačného systému, ktorý bol na pevný disk nainštalovaný počas

výroby. Obnovovacie CD poskytuje riešenie pre celkové obnovenie,

ktoré rýchlo obnoví operačný systém notebooku do jeho pôvodného

prevádzkového stavu, a to v prípade ak je pevný disk v dobrom

prevádzkovom stave. Ak potrebujete takéto riešenie, spojte sa so

svojim predajcom.

Niektoré z prvkov notebooku a niektoré jeho funkcie nemusia by

funkčné Dokiaľ nenainštalujete ovládače zariadení a pomocné

programy.

background image

P-4

Návod na obsluhu notebooku