ASUS ROG G56JK - Používanie segmentu obnovy 

background image

Používanie segmentu obnovy

Pomocou segmentu obnovy dokážete rýchlo obnoviť softvér

notebooku do jeho pôvodného prevádzkového stavu. Pred použitím

segmentu pre obnovenie si skopírujte súbory s údajmi (ako

napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na diskety alebo sieťovú

mechaniku a poznačte si všetky konfiguračné nastavenia (ako

napríklad sieťové nastavenia).

O segmente pre obnovenie

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovaný na

mechanike pevného disku používaný na obnovenie operačného

systému, ovládačov a pomocných programov nainštalovaných vo

vašom notebooku počas výroby.

DÔLEŽITÉ: Nevymažte segment s názvom “RECOVERY”.

Segment pre obnovenie bol

vytvorený počas výroby a

v prípade jeho vymazania

užívateľom ho nie je možné

obnoviť. Ak máte problémy

s procesom obnovenia,

zoberte svoj notebook do autorizovaného servisného strediska

spoločnosti ASUS.

Používanie segmentu pre obnovenie:
1. Počas reštartovania stlačte [F9].
2. Stlačte [Enter], aby ste mohli vybrať nastavenie pre Windows

[EMS Enabled].

3.

Zvoľte jazyk pre obnovu a kliknite na alej.

4. Prečítajte si obrazovku „ASUS Preload Wizard (Sprievodca

predbežným zavedením ASUS)“ a kliknite na Next

(Nasledujúci).

5. Zvoľte možnosť pre segment a kliknite na Next (Nasledujúci).

Voľby pre segment:

Obnovenie Windows iba v rámci prvého segmentu.

Touto voľbou dôjde k vymazaniu prvého segmentu, pričom

budete môcť ostatné segmenty zachovať a vytvoriť nové

segmenty, ako napríklad mechaniku „C“.

Obnovenie Windows v rámci celého pevného disku.

Touto vobou dôjde k vymazaniu všetkých segmentov vášho

pevného disku a vytvorenie nového systémového segmentu

ako je mechanika „C.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-17

Obnovenie Windows v rámci celého pevného disku s dvoma

segmentmi.

Touto vobou dôjde k vymazaniu všetkých segmentov pevného

disku a vytvoreniu dvoch nových segmentov „C“ (40%) a „D“ (60

%).

6. Pre dokončenie procesu obnovenia postupujte podľa krokov na

obrazovke.

Aktualizované ovládače a pomocné programy nájdete na

stránke www.asus.com.