ASUS ROG G56JK - Používanie DVD pre obnovenie (na vybraných modeloch)

background image

Používanie DVD pre obnovenie

(na vybraných modeloch)

Vytvorenie DVD pre obnovenie:

1. Na pracovnej ploche Windows dvakrát kliknite na ikonu AI

Recovery Burner (Napaľovačka pre obnovu AI).

2. Do optickej mechaniky vložte prázdne zapisovateľné DVD

a kliknutím na

Start (Štart) začnite s vytváraním DVD pre

obnovenie.

3. Počas procesu

vytvárania DVD

pre obnovenie

dodržiavajte

pokyny na obrazovke.

Na vytvorenie DVD obnovy si pripravte dostatočné množstvo

zapisovateľných DVD.

DÔLEŽITÉ! Externú mechaniku sekundárneho pevného disku

vyberte skôr než ste v rámci svojho notebooku vykonali obnovu

systému. Podľa spoločnosti Microsoft môže dôjsť k strate

dôležitých údajov, a to v prípade nastavenia systému Windows

na nesprávnej mechanike pevného disku, alebo v prípade

naformátovania nesprávneho segmentu mechaniky.

background image

P-18

Návod na obsluhu notebooku

Používanie DVD pre obnovenie:
1. Do optickej mechaniky vložte DVD pre obnovenie. Je potrebné,

aby bol notebook zapnutý.

2. Notebook reštartujte a počas zavádzania operačného systému

stlačte <Esc> a pomocou šípky smerujúcej nadol zvoľte optickú

mechaniku (môže byť označená ako “CD/DVD”). Následne

stlačte <Enter>, čím dôjde k zavedeniu systému z DVD pre

obnovenie.

3. Pre začatie obnovy obrazu zvoľte OK.
4. Pre potvrdenie obnovy systému zvoľte

OK.

Obnovou dôjde k prepísaniu vášho pevného disku. Pred

obnovou systému sa preto postarajte o zálohovanie dôležitých

údajov.

5. Pri dokončovaní procesu obnovy sa treba pridržiavať pokynov

na obrazovke.

UPOZORNENIE: Počas procesu obnovovania DVD pre obnovenie

z mechaniky nevyberajte (ani ak by ste boli na to vyzvaní). V

opačnom prípade budú segmenty nepoužíteľné.

Počas vykonávania obnovy systému k notebooku pripojte

sieťový adaptér. Nestabilný prívod elektrickej energie môže

spôsobiť zlyhanie obnovy.

Aktualizované ovládače a pomocné programy nájdete na

stránke www.asus.com .

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-19