ASUS ROG G56JK - Obmedzenie zodpovednosti

background image

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany

spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu

za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko,

na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus

náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za

osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku

a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a

priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť

zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o

záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.
Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za

stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo

vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti

Asus voči tejto záruke.
Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS.

Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš

predajca spoločne zodpovední.
SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA

ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ

STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO

POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3)

ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA

AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE

STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ

ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO

MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.