ASUS ROG G56JK - Informácie o DVD-ROM mechanike

background image

Informácie o DVD-ROM mechanike

Notebook sa dodáva s voliteľnou DVD-ROM mechanikou, alebo s

CD-ROM mechanikou. Aby ste mohli sledovať DVD tituly, je potrebné

nainštalovať vlastný softvér DVD prehrávača. Voliteľný softvér DVD

prehrávača je možné zakúpiť spolu s týmto notebookom. DVD-ROM

mechanika umožňuje prehrávanie CD aj DVD diskov.

Regionálne informácie týkajúce sa prehrávania

Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2

videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného

CSS. CSS (niekedy sa nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme

ochrany obsahu, ktorú prijal filmársky priemysel, aby takto uspokojil

potrebu ochrany pred neoprávneným kopírovaním obsahu.
Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce

licenciu CSS, jedno pravidlo, ktoré je najdôležitejšie, sa týka obmedzení

prehrávania založených na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo

výrobe zemepisne diferencovaných filmov, DVD video tituly sa vyrábajú

pre špecifické zemepisné regióny, ktoré sú definované v odseku

“Definície regiónov”. Zákony o autorských právach vyžadujú, aby

všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované

pre región, v ktorom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže

byť otvorený pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby

akýkoľvek systém, ktorý dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného

pomocou CSS, dokázal prehrávať iba jeden región.

Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru prehliadača

zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu regiónu

bude možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie

regiónu. Ďalšiu zmenu kódu regiónu bude možné vykonať

formou výrobného obnovenia nastavení. Toto však nie je

zahrnuté do záruky. Ak je potrebné obnovenie nastavení,

náklady na prepravu a obnovenie nastavení bude znášať

užívateľ.

background image

P-20

Návod na obsluhu notebooku

Definície regiónov

Región 1
Kanada, USA, teritoriálne územia USA

Región 2

Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny

Perzského zálivu, Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko,

Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia,

Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko,

Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie, Slovensko

Región 3
Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan,

Thajsko, Vietnam

Región 4
Austrália, Karibik (okrem teritoriálnych území USA), Stredná Amerika,

Nový Zéland, Tichomorské ostrovy, Južná Amerika

Región 5
SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea

Región 6
Čína

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-21