ASUS ROG G56JK - Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch)

background image

Informácie o Blu-ray ROM mechanike

(na vybraných modeloch)

Definície regiónov

Región A
Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan,

Hong Kong, Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny

Juhovýchodnej Ázie a ich teritóriá.
Región B
Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a

Nový Zéland.
Región C
Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína

a Mongolsko.

Viac informácií nájdete na webovej stránke venovane diskom

Blu-ray na adrese www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-

rayDsicforVideo.html.

background image

P-22

Návod na obsluhu notebooku