ASUS ROG G56JK - Informácie o autorských právach

background image

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a

softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti

ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného

súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte

vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v

akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem

dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.
SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK

AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ

ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA,

PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ

ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO

PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,

ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD

SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI

PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ

ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ

SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU

ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.
Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode,

môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými

právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie

alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru

ich porušovania.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU

TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A

MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO

OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO

POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK

CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO

NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH

VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky

práva sú vyhradené.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-41