ASUS ROG G56JK - USB Charger+

background image

USB Charger+

Pomocou USB Charger+ môžete s vypnutým prenosným počítačom

nabíjať USB zariadenie, ktoré je kompatibilné so špecifikáciami

Battery Charging, verzia 1.1 (BC 1.1).

USB Charger+ je dostupná vo vašom porte USB 3.0.

Ak chcete USB Charger+ aktivovať

1. Kliknite na tlačidlo Štart,

otvorte zložku ASUS, v

správovej oblasti kliknite na

ikonu USB Charger+ a vyberte

možnosť Nastavenia.

2. Kliknite na Povoliť funkciu USB

nabíjačky v režime batérie..

3. Keď je prenosný počítač zapnutý,

kliknutím aktivujte podľa potreby

rýchle nabíjanie

4. Posunutím posúvača nastavte

kritickú kapacitu nabitia batérie

pre zastavenie funkcie USB

nabíjačky+.

• Notebook zastaví nabíjanie vášho pripojeného zariadenia s

rozhraním USB keď nabitie batérie poklesne pod vami

nastavenú kritickú kapacitu nabitia batérie.

• USB port, ktorý podporuje USB nabíjačku+ nepodporuje

funkciu zobudenia zariadenia s rozhraním USB.

• Ak sa vami pripojené zariadenie prehrieva, dymí, alebo

vydáva nadmerný zápach, zariadenie okamžite odpojte.

background image

P