ASUS ROG G56JK - Sieťové pripojenie

background image

Sieťové pripojenie

Jeden koniec sieťového kábla s konektormi typu RJ-45 na oboch

koncoch pripojte k vstupnému/výstupnému otvoru pre modem/sieť

na notebooku a druhý koniec pripojte k sieťovému rozbočovaču

alebo k sieťovej prípojke. Pre rýchlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T

je potrebné, aby bol váš kábel kategórie 5 alebo vyššej (nie

kategória 3) s točeným dvojžilovým vedením. Ak plánujete používať

rozhranie pri rýchlosti 100/1000Mb za sekundu, je potrebné vykonať

pripojenie k sieťovému rozbočovaču 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nie

k rozbočovaču BASE-T4). Pre 10Base-T použite točené dvojžilové

vedenie kategórie 3, 4, alebo 5. Tento notebook podporuje plný

prenos oboma smermi rýchlosťou 10/100 Mb za sekundu, avšak

vyžaduje pripojenie k sieťovému rozbočovaču s prepínačom, ktorý

umožňuje funkciu “v oboch smeroch”. Softvér je prednastavený

tak, aby využíval najrýchlejšie nastavenie. Z tohto dôvodu nie je

potrebný zásah užívateľa.

1000BASE-T (alebo Gigabit) podporujú iba vybrané modely.

background image

68

Návod na obsluhu notebooku

Točený dvojžilový kábel

Kábel, ktorý sa používa na pripojenie karty Ethernet k hostiteľovi

(vo všeobecnosti ide o sieťový rozbočovač alebo prípojku), sa

nazýva priamy točený dvojžilový Ethernet (TPE) kábel. Koncové

konektory sa nazývajú aj konektory RJ-45 a nie sú kompatibilné s

telefónnymi konektormi RJ-11. Ak spájate spolu dva počítače bez

sieťového rozbočovača medzi nimi, je potrebné použiť krížový LAN

kábel (model s rýchlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporujú

automatické kríženie a preto krížový LAN kábel je v tomto prípade

voliteľný.)

Príklad notebooku pripojeného k sieťovému rozbočovaču alebo

sieťovej prípojke pre použitie v spojení so zabudovaným ovládačom

Ethernet.

Sieťový kábel s konektormi

typu RJ-45

Sieťový rozbočovač alebo

sieťová prípojka

background image

Návod na obsluhu notebooku

69