ASUS ROG G56JK - Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch)

background image

Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných

modeloch)

Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje kompaktný, na

používanie jednoduchý, adaptér Ethernet. Implementujúc normu

IEEE 802.11 pre bezdrôtové LAN (WLAN) je voliteľná zabudovaná

bezdrôtová LAN schopná prenosu údajov pri vysokých rýchlostiach

prenosu a využíva technológiu priamej sekvencie v rozprestretom

spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technológiu

viacnásobného delenia pravouhlého kmitočtu (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekvenciách 2,4GHz/

5GHz. Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN je spätne kompatibilná

so staršími normami IEEE 802.11 umožňujúcimi využívať rozhranie

bezdrôtových štandardov LAN.
Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje používateľský

adaptér, ktorý podporuje režim infraštruktúry a účelový režim a

v rámci konfigurácii vašej existujúcej alebo budúcej bezdrôtovej

siete ponúka flexibilitu, a to pre vzdialenosti medzi klientom a

prístupovým bodom do hodnoty 40 metrov.
Pre poskytnutie účinného zabezpečenia vašej bezdrôtovej

komunikácie je voliteľná zabudovaná LAN dodávaná so šifrovacím

64-bitovým/128-bitovým protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP)

a je vybavená funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA).

Kvôli bezpečnosti NEVYKONÁVAJTE pripojenie k nezabezpečenej

sieti; v opačnom prípade môže byť prenos informácií bez

zakódovania viditeľný pre ostatných.

background image

70

Návod na obsluhu notebooku

Účelový režim

Účelový režim umožňuje notebooku pripojiť sa k inému

bezdrôtovému zariadeniu. V rámci tohto bezdrôtového spojenia

nie je potrebný žiadny prístupový bod (AP).
(Všetky zariadenia musia

mať nainštalované

voliteľné adaptéry typu

802.11 pre bezdrôtovú

LAN.)

Režim infraštruktúry

Režim infraštruktúry umožňuje, aby sa notebook a ostatné

bezdrôtové zariadenia pripojili k bezdrôtovej sieti vytvorenej

prístupovým bodom (AP) (predáva sa samostatne). Tento bod

poskytuje centrálne spojenie pre bezdrôtových klientov a umožňuje

ich vzájomnú komunikáciu alebo ich komunikáciu s drôtovou sieťou.
(Všetky zariadenia musia

mať nainštalované

voliteľné adaptéry typu

802.11 pre bezdrôtovú

LAN.)

PDA

Notebook

Stolový počítač

PDA

Notebook

Stolový počítač

Prístupový bod

background image

Návod na obsluhu notebooku

71