ASUS ROG G56JK - Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows

background image

Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows

Pripojenie k sieti

1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač

bezdrôtového pripojenia

do polohy ON (ZAPNUTÉ)

(pozrite si spínače v časti 3).

2. Opakovane stláčajte [FN+F2]

dokiaľ sa nezobrazí ikona

bezdrôtovej LAN a ikona

Bluetooth.

Na ploche s notifikáciami vo

Windows môžete taktiež kliknúť

na ikonu Konzola bezdrôtovej

komunikácie a zvoliť ikonu

bezdrôtovej LAN.

3. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou

,

a to v rámci plochy s upozorneniami Windows®.

4. Zo zoznamu vyberte

bezdrôtový prístupový bod,

ku ktorému sa chcete pripojiť

a kliknite na Pripojiť pre

realizáciu spojenia.

Pokiaľ nedokážete nájsť

požadovaný prístupový

bod, kliknite na ikonu

Obnoviť v pravom

hornom rohu a opätovne

vykonajte obnovenie

a vyhľadanie v rámci

zoznamu.

background image

72

Návod na obsluhu notebooku

5. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo.

6. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
7. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej

siete

.

Prečiarknutá ikona bezdrôtovej siete

sa zobrazí po stlačení

<Fn> + <F2> s cieľom zablokovať funkciu WLAN.

background image

Návod na obsluhu notebooku

73